Radionica Mistični red Nebeske duhovne akademije

Home / Radionice / Radionica Mistični red Nebeske duhovne akademije

Kad je učenik spreman – učitelj se pojavljuje… i na Zemlji i na Nebu! Na Nebu svi Avatari, sveci i uzašli majstori žive u ljubavi i miru! To je za ljude na Zemlji nova dimenzija koju tek trebaju upoznati.

Duh je jedan – bez obzira na mjesto, kulturu ili političko okruženje gdje se pojavljuje! Koji je vaš put do Grada Anđela – Novog Jeruzalema? Put Oca – put istine, Put Sina – put ljubavi, Put Čarobnjaka – put slobode ili Put Sveca – put vjere?

«Ugodit» ćete razine svoga bića kao «instrument» na kojem anđeli sviraju Glazbu Sfera.

Upoznat ćete avatare… Buddhu, Isusa, Sai Babu i Lao Tzea… kao i svece ili uzašle učitelje Nebeske akademije!

Naći ćete svoje mjesto u duhovnom, mističnom redu Nebeske Akademije. Ono čeka na vas! Preuzimite dužnosti, primite blagoslove i duhovne darove!

Prepoznajte i otkrijte put duše!

Odgovori