Anđeoske inicijacije

Home / Radionice / Anđeoske inicijacije

Inicijacijom na svakoj razini otvarate još jedna vrata u Anđeoski svijet, postajete otvoreniji i čistiji duhovni kanal za primanje nebeskih poruka.

,Otvorite svoj duhovni kanal za jasnije primanje anđeoskih poruka! Anđeoske inicijacije na četiri razine prate Školu duše:

  • Moj anđeo čuvar – ponovni susret
  • Sveto trojstvo -povratak pred Lice Božje
  • Mistični red Nebeske duhovne akademije
  • Nebeska karma – iz tame u prosvjetljenje

 

Odgovori