Grad Anđela_

Home / Angel's Blog / Grad Anđela_

Tehnika meditacije i kontakta s anđelima čuvarima, arkanđelima, uzašlim majstorima i avatarima poznata pod nazivom Anđeoski grad ili Grad Anđela jedinstvena je tehnika komunikacije s anđelima koju je putem kanaliranja primio prof. Dan Šercar.

grad-anđelaMeditacija je nadahnuta mnogim svetim spisima, osobito Biblijom, u kojoj se na puno mjesta kao Božji glasnici, čuvari i pomagači pojavljuju svjetlosna krilata bića – anđeli.

Novi Jeruzalem

I dođe jedan od sedam anđela što imaju sedam čaša punih zála konačnih te progovori sa mnom: »Dođi, pokazat ću ti Zaručnicu, Ženu Jaganjčevu!« 10I prenese me u duhu na goru veliku, visoku i pokaza mi sveti grad Jeruzalem: silazi s neba od Boga, 11sav u slavi Božjoj, blistav poput dragoga kamena, kamena slična kristalnom jaspisu; 12okružen zidinama velikim i visokim, sa dvanaest vrata: na vratima dvanaest anđela i napisana imena dvanaest plemena Izraelovih. 13Od istoka vrata troja, od sjevera vrata troja, od juga vrata troja, od zapada vrata troja.14Gradske su zidine imale dvanaest temelja, a na njima dvanaest imena dvanaestorice apostola Jaganjčevih.
15Moj subesjednik imaše mjeru, zlatnu trsku, da izmjeri grad, vrata njegova i zidine. 16Grad se stere u četvorini: dužina mu jednaka širini. On izmjeri trskom grad: dvanaest tisuća stadija – dužina mu i širina i visina jednaka. 17Izmjeri i njegove zidine: sto četrdeset i četiri lakta po čovjekovoj mjeri kojom je mjerio anđeo. 18Zidine su gradske sagrađene od jaspisa, a sam grad od čistoga zlata, slična čistu staklu. 19Temelji su gradskih zidina urešeni svakovrsnim dragim kamenjem: prvi je temelj od jaspisa, drugi od safira, treći od kalcedona, četvrti od smaragda, 20peti od sardoniksa, šesti od sarda, sedmi od krizolita, osmi od berila, deveti od topaza, deseti od krizopraza, jedanaesti od hijacinta, dvanaesti od ametista. 21Dvanaest vrata – dvanaest bisera: svaka od svoga bisera. A gradski trg – čisto zlato, kao prozirno staklo.
22Hrama u gradu ne vidjeh. Ta Gospod, Bog, Svevladar, hram je njegov – i Jaganjac! 23I gradu ne treba ni sunca ni mjeseca da mu svijetle. Ta Slava ga Božja obasjala i svjetiljka mu Jaganjac! 24Narodi će hoditi u svjetlosti njegovoj, a kraljevi zemaljski u nj donositi slavu svoju. 25Vrata mu se ne zatvaraju obdan, a noći ondje i nema. 26U nj će se donijeti slava i čast narodâ. 27Ali u nj neće unići ništa nečisto i nijedan tko čini gadost i laž, nego samo oni koji su zapisani u Jaganjčevoj knjizi života.

Duša se silaskom u fizičko tijelo premalo sjeća svog božanskog podrijetla. Anđeli su tu da nam pomognu u svakom trenutku našeg zemaljskog života i da kroz osjećaj jedinstva s Dušom vrate sjećanje na jedinstvo s Bogom.

Meditacija ovom metodom pruža osjećaj sigurnosti jedinim dijelom jer nas na svakom koraku puta prati naš anđeo čuvar, a drugim zato što po vjerovanju «u Grad anđela ne ulazi ništa nečisto».

Kroz opuštanje, molitvu, meditaciju i osobni kontakt s anđelom čuvarom događa se osobno pročišćenje i uzdizanje u anđeosku energiju.

Osjećaj prisutnosti, svetosti i posebne zaštite nije rijetka, nevjerojatna stvar moguća samo odabranima. Mnogi koji su osobno prošli meditaciju mogu posvjedočiti da osjetiti «dodir anđela» nije uopće teško! Ono što je karakteristično za ovu metodu je jednostavnost, neposrednost, osjećaj vedrine, veselja i blaženstva – jer to su glavne osobine anđela.

Najjednostavniji i najosobniji način komunikacije s anđelima je molitva, a moliti možete za sve što mislite da vam nedostaje: snaga, vjera, uspjeh u poslu, fizičko i psihičko zdravlje, skladni odnosi u obitelji, iscjeljenje srca, opraštanje, zaštita…

Za početak druženja s anđelima nije potrebno veliko teoretsko znanje ili praktično iskustvo. Boraviti u energiji anđela treba jednostavno – poželjeti! Svatko se osobno odlučuje za kontakt s našim nebeskim zaštitnicima tako da ih pozove i zamoli – svojim vlastitim riječima.

«Tražite i dat će vam se…»

Leave a Reply